आजचे कांदा बाजार भाव 10-01-2024 || Today’s Onion Market Price

राम राम शेतकरी मित्रांनो ! आज आपण राज्यातील आजचे कांदा बाजारभाव 2024 माहिती जाणून घेणार आहोत
(शेतकरी बांधवानो सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील )

महत्वाची सूचना – शेतमाल बाजारात घेऊन जाताना तुमच्या परिसरातील बाजार समितीशी संपर्क साधावा.

शेतमाल : कांदा

10/01/2024

बाजार समिती: अकलुज
आवक : 340 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1500 रुपये

बाजार समिती: कोल्हापूर
आवक : 9227 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1400 रुपये

बाजार समिती: छत्रपती संभाजीनगर
आवक : 1377 क्विंटल
कमीत कमी दर: 100 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 950 रुपये

बाजार समिती: चंद्रपूर – गंजवड
आवक :433 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2500 रुपये

बाजार समिती: मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट
आवक : 9735 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

बाजार समिती: खेड-चाकण
आवक : 5000 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2100 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1500 रुपये

बाजार समिती: सातारा
आवक : 109 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2100 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1550 रुपये

बाजार समिती: येवला
आवक : 15000 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1939 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1800 रुपये

बाजार समिती: येवला -आंदरसूल
आवक : 13000 क्विंटल
कमीत कमी दर: 600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1900 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1775 रुपये

बाजार समिती: लासलगाव
आवक : 9350 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2099 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1900 रुपये

बाजार समिती: लासलगाव – विंचूर
आवक : 12000 क्विंटल
कमीत कमी दर: 800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1875 रुपये

बाजार समिती: मालेगाव-मुंगसे
आवक : 15000 क्विंटल
कमीत कमी दर: 700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1955 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1800 रुपये

बाजार समिती: सिन्नर – नायगाव
आवक : 665 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1900 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1850 रुपये

बाजार समिती: मनमाड
आवक : 4500 क्विंटल
कमीत कमी दर: 410 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2056 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1850 रुपये

बाजार समिती: पेन
आवक : 225 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3200 रुपये

बाजार समिती: भुसावळ
आवक : 27 क्विंटल
कमीत कमी दर: 700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1000 रुपये

बाजार समिती: सांगली -फळे भाजीपाला
आवक : 12891 क्विंटल
कमीत कमी दर: 300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1150 रुपये

बाजार समिती: पुणे
आवक : 6579 क्विंटल
कमीत कमी दर: 700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 14500 रुपये

बाजार समिती: पुणे -पिंपरी
आवक : 7 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1600 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1500 रुपये

बाजार समिती: चाळीसगाव-नागदरोड
आवक : 1700 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1900 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1700 रुपये

बाजार समिती: मंगळवेढा
आवक : 1020 क्विंटल
कमीत कमी दर: 300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1900 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1400 रुपये

बाजार समिती: कामठी
आवक : 14 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

बाजार समिती: पिंपळगाव बसवंत
आवक : 12600 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2151 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1850 रुपये

Leave a Comment